Arne Wahlbergs kör Börje Smedbäcks Silverpil (Sketraka) genom lasarettsböjen  i Eskilstuna   1962

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

005