Bernt Idermans Triumph vid Spantgatan i Västerås
Foto: Bernt Iderman 1964.

från  Bernt Iderman via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

149