HVA Silverpil 1959 - vid backhoppartornet på Björnön, Västerås.
Foto: Bengy Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

005