Ronny "Kajan" Hedström hemma i familjens garage i Horn,  1962.
Foto: Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

010