Bernt Iderman på sin BSA 500cc och Gunnel Bergström på "Lappens" BSA 650cc
 vid Dingtuna järnvägsstation,  18 nov. 1962.
Foto: Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

014