Stefan 17 år provsitter sin Indian Chief -46:a, som han köpte redan som 16-åring den 23 september 1961. Dagen efter fotot inföll 18-årsdagen (19/11) och Indianen kunde börja sända ut sina röksignaler!

Foto: Bengt Bergner 18 november 1962 - i Ronny Hedströms garage i Horn.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

022