Ronny "Kajan" Hedström  som stolt ägare av ny Honda CB 72, 250 cc, -62:a.  Foto: Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

024