Gerth på BMW R50, Leif på BMW R69S, och Nils-Håkan på AJS kör genom gamla Grånakurvan på Lv 252
 mellan Hallsta- och Surahammar.
Fotografens lilla Honda CB 72 är parkerad i vägkanten. Det var i oktober 1963, vi körde på vänster sida, farten var fri - och tilltagen många...
  Fotot: Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

032