BSA Road Rocket 57:a just reparerad efter en tidigare olycka. Ny ägare; Sven-Olof "Olle" Bobjer
Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

040