En BSA-kompis till "Lappen" hemma i Jämtland. Notera crossdäcket på bakhjulet.
En slags drivgaranti på tjälskadade vårvägar i Norrland.
Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

045