"Olle" Bobjer inspekterar lamellerna på sin BSA Road Rocket. Håkan Andersson  ger goda råd.
Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

050