Bengts nya Honda CB77, 305cc - med lätt modifierat avgasrör, starktonshorn och cockpitkåpa.
Lilian Andersson, gift Bergner, avvaktar...

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

056