I 90, BSA Super Rocket med okänd förare på Gotland 1964.

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

059