Svante Blomberg med sin Honda CB77 305cc på Snickargatan i Västerås 1965.

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

066