Bengt "Lappen " Bergner stolt ägare till en ny Honda CB77, 305cc, 1965.

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

069