Håkan Andersson och Ann-Mari, BMW R60, Gunilla och Rolf Vanerud, BSA Golden Flash,
längst till höger Lilian Bergner vid Bengt Bergners Honda CB77, 1965.

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

075