MC-träff i Bie, vid Katrineholmarnas knuttekåk 1965.
Vilka östgötar det var som ägde BSA:n och BMW:n är okänt.   Någon som vet?

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

079