Läraren Nils-Olof Telling med sin BMW R69S kom tvåa - se priset bakpå, vid skönhetstävlingen
för motorctklar på Hamngatan i Västerås 1965.
Till höger Göran Östlund som tog fjärde platsen med sin Triumph Tiger 110:a.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

087