BMW R69S med Hoske-tank och ljuddämpare (s.k. EPA-Hailwood) 
Till höger syns Sven-Erik "Gottis" Lindstrand under skylten MOTOKOV.

Foto:  På MC-mässan 1965, Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

091