Två Honda CB72, Bengt Bergners och Håkan Anderssons. Siktet säkert på konditoriet i bakgrunden, 1965.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

093