Ann-Mari och Håkan Andersson med sin Honda CB 72, 250cc av 1962 års modell, 1965.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

095