Håkan och Ann-Mari Andersson, Rolf Vanerud och Gunilla samt Lilian Bergner på MC-träff 1965.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

103