Vid VMC:s knuttekåk i Snetomta Skerike, Västerås 1966.
F.v. Ronny Pfändtner, Allan Järvegård, Nils Eriksson, Arne Edman, Torgil Magnuson, Hans Eriksson.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

116