Bengt "Lappen" Bergner med sin Honda CB 72, 250cc, på väg mot semester i Jämtland 1963.

Foto:  "Jonny" Westman

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

120