Torsten Ullman ser om sin Norton på Öland, 1967

Foto:  Arne Edmans arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

125