Kristina "Kicki" Huovinen och Sven Sjölin vid VMC-kåken.  1971

Foto:  Arne Edmans arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

147