Nässjöträffen. Harry "Lapp-Harry" Helgesson (1929-2003)
- besökte många träffar på sin välpreparerade BMW     - 1971

Foto:  Arne Edmans arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

157