Aimo Nietosvuori, ägde  BMW:n, en R50S  10/8 1961 till 2/10 1962 

Foto:  Leena Virtanen (syster)

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

162