MC-mässan i Göteborg 1965.
Sven Sjölin provsitter Henrik Carlgrens (t. h.) BMW 500cc - "rejshoj"

Foto:  Aimos arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

166