Stefans första lätta motorcykel, NV-24 Jet Cross 1956 års modell.
 

Foto:  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

184