BMW R60, U6627 lånades av Stig "Möss-Pelle" Sjölander till Fredenloppet 1963
Stefan körde och Gunnel B. var passagerare. (Min Indian Chief togs ut först i april).

Foto:  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

191