Pepparrotsbanan i Enköping, snö-cross 17 mars 1963.  Gunnel B. och Viveka A.

Foto:  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

196