"Kalle-tvilling" Eriksson från ESkilstuna körde en rödskyltad BMW R60
för inkörning t.o.r. Göteborg. Träffade "Kalle" i Alingsås på nedvägen, kafferast.

Foto:  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

200