Fredenloppet mars 1964. BMW R69S ägdes av Stig Dagfjord i Eskilstuna
 

Foto:  Stefan Lodesten. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

206