Horns kafé  mars 1964, BMW R69S, ägare N-O "Nippe" Korell, Eskilstuna. 
 

Foto:  Stefan Lodesten. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

210