U 7961, BMW R51/3 med sidvagn Steib S500, fotograferad 1965  
 

Foto:  Stefan Lodesten. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

213