Honda CB72, 1962 års modell (Kajans" gamla) köptes för att få bättre mellanpris
till en ny Honda CB77 senare. Året var 1965. 

 

Foto:  Stefan Lodesten. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

215