Sven Sjölins BMW R50 år 1963. "Stas" och  Sven på bilden, i fejartagen...
 

Foto:  Sven Sjölin arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

223