Concours d'Elegance för motorcyklar. På Hamngatan  i Västerås 1967.
Trafikpolis Åke Danielsson besiktigar en gammal H-D.

 

Foto:  Sven Sjölin arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

230