Rast vid Ödeshög år 1967. Sven och Gunnel, Ronny med flera
 

Foto:  Sven Sjölins arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

233