U832 Svens BMW och U67 Aimos BSA utanför Jonasborgsvägen 20, Aimos bostad i Västerås.
 

Foto:  Sven Sjölins arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

235