Frukost på station i Nässjö. Leif Lindström, Gustav Cederholm,
 Nils Eriksson med Q, Gunnel år 1967.

Foto:  Sven Sjölin. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

242