VMC vid IC-macken Pilgatan i Västerås år 1966.
Aimos BSA och Hagenströms Vincent med flera.  

Foto:  Sven Sjölins arkiv. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

245