Norton Commando 75occ på MC-mässan 1968.  

Foto:  Sven Sjölin. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

257