BMW Special med sidvagn. I tysk skinnrock till höger Hans Böge, verkmästare hos Rindars i Stockholm.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

002