MC-gänget LaStrada. "Sluggo",  Eeva, Sonja, "Spicky" och "Kicki"

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

006