Eeva Stenholm på sin Triumph Cub 200 cc

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

007