Hans Björkman (1940-2011) plus BMW R69S.

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

030