Eevas morsa åkte Norton till motorgården på Eevas 750cc.

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

041