"Min Norton och mina barn" - har Eeva skrivit i fotoalbumet + "OBS! Mitt styre!"

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

042